ECHO INVESTMENT
Echo Investment S.A. – jedna z największych w Polsce firm inwestycyjno-deweloperskich. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.